Evropský středověk máme často zafixovaný jako dobu temna. Mor, inkvizice a další hrůzy jsou ale jen částí celkového obrazu této fascinující epochy. Vydejte se proto na výpravu do doby rytířských turnajů, šlechty, opevněných hradů a křížových výprav. Poznejte nejdůležitější momenty historie ve čtyřdílném seriálu, který leckomu může opravit mínění o tomto období. Mimo jiné vám jednotlivé epizody ukážou, jak byly už před osmi sty lety jasně položeny základní kameny „moderního“ života.

Wege aus der Finsternis - Europa im Mittelalter seznam epizod - Série 1

Rytíři a turnaje (Von Rittern und Turnieren)  STÁHOUT EPIZODU
Mniši a kacíři (Von Mönchen und Ketzern)  STÁHOUT EPIZODU
Šlechta a poddaní (Von Bauern und Edelmännern)  STÁHOUT EPIZODU
Města a katedrály (Von Städten und Kathedralen)  STÁHOUT EPIZODU


©2012 SerialyKeStazeniOnline.cz All Rights Resevred.